Gozdnica

Twoje miasto ...

Ostatnie pożegnanie księdza proboszcza Jana Kubicy

Ostatnie pożegnanie księdza proboszcza Jana Kubicy Ostatnie pożegnanie księdza proboszcza Jana Kubicy

W dniu 24 stycznia 2013 rok w Krakowie pożegnano śp. ks. Jana Kubicę – dotychczasowego proboszcza Parafii p.w. świętego Wawrzyńca w Gozdnicy, który spędził tu 10 lat swojej kapłańskiej posługi (2003-2013). Uroczystości odbyły się w Kościele p.w. świętego Filipa, nieopodal Domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy, gdzie ks. Jan przechodził rekonwalescencję zmagając się z ciężką chorobą.

Ceremonia żałobna rozpoczęła się o godz. 10:30 uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem księdza biskupa seniora Pawła Sochy (reprezentującego diecezję Zielonogórsko-Gorzowską, z którą najdłużej związany był śp. ks. Jan). We mszy świętej pogrzebowej uczestniczyli księża ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, siostry z Zakonu Sióstr Miłosierdzia, rodzina oraz liczne delegacje parafian m.in.: z Zakopanego, Wrocławia oraz rzesza Gozdniczan. W trakcie uroczystości konfratrzy ze wspólnoty Wincentyńskiej odśpiewali oficjum za zmarłego kapłana. W homilii wygłoszonej przez ks. biskupa Pawła Sochę wiele miejsca poświęcono wierze w aspekcie zmartwychwstania. Odnosiło się to bezpośrednio do życia śp. ks. Jana, który nie tylko wierzył, ale również ewangelizował jako misjonarz, nie szczędząc przy tym swojego silnego głosu, którym Bóg go obdarzył. Jako anegdotę przypomniano o zbieżności nazwisk kapłana ze sławnym sportowcem, która to była często przywoływana jako przykład do naśladowania, zawsze jednak odpierana była z uśmiechem przez śp. ks. Jan słowami „przecież się ścigam ale między kościołem parafialnym, a filialnym”. Jak podkreślano „prawdziwie spieszył on z pomocą każdemu kto jej potrzebował”. W homilii wspomniano o pracy, którą jako budowniczy parafii oraz kościoła pełnił w Zakopanem. Nie zabrakło również słów dotyczącej jego ostatniej kapłańskiej posługi w Gozdnicy. „Starał się pomagać mieszkańcom tak jak tylko umiał najlepiej, żywym przykładem tego są wspólnoty parafialne. Troszczył się również o formacje dzieci i młodzieży”. Na koniec ksiądz biskup zwracając się bezpośrednio do śp. ks. Jan podziękował mu za jego gorliwość, uśmiech i dobroć. O 12:30 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie procesja żałobników odprowadziła śp. ks. Jana Kubicę aleją zasłużonych do Grobowca Księży Misjonarzy. Po uroczystości odbyło się okolicznościowe spotkanie w Domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

„Od pierwszego dnia mojej kapłańskiej posługi w gozdnickiej parafii niemal codziennie pytano mnie o zdrowie śp. ks. Jana. Równie często powtarzano <<to był tak bardzo dobry człowiek i tak bardzo dobry kapłan>>; <<to był przede wszystkim człowiek, a dopiero później kapłan>>. Pragnę podziękować licznej delegacji parafian z Gozdnicy, Lipnej, całego Dekanatu Łęknica, przedstawicielom władz lokalnych z Burmistrzem Gozdnicy na czele za to że z potrzeby serca przyjechali tu aby towarzyszyć ks. Janowi w tej ostatniej drodze. Księże Janie żegnamy Cię, ale wdzięczni za Twoją dobroć zawsze będziemy o Tobie pamiętać.’’ - ks. Antoni Kidoń CM (fragment przemówienia podczas uroczystości pogrzebowej).

oprac. Mirosław Marciniak

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW