Gozdnica

Twoje miasto ...

Ostatnie pożegnanie księdza Zygmunta Czekańskiego

Ostatnie pożegnanie księdza Zygmunta CzekańskiegoW dniu 27 lipca 2012 rok w Krakowie pożegnano śp. ks. Zygmunta Czekańskiego – wieloletniego proboszcza Parafii w Gozdnicy, który spędził tu 17 lat swojej kapłańskiej posługi. Uroczystości odbyły się w Kościele pw. NMP z Lourdes, gdzie ks. Zygmunt spędził ostatnie lata swojego życia odchodząc 25 lipca do wieczności. Ceremonia żałobna rozpoczęła się o godz. 10:30 uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego (bliskiego przyjaciela ks. Zygmunta, jeszcze z czasów seminarium) i biskupa Pawła Sochę (reprezentującego diecezję Zielonogórsko-Gorzowską, z którą przez lata był związany śp. ks. Zygmunt, z czego aż 1/3 pracując w Gozdnicy co podkreślono we wprowadzeniu).

W mszy uczestniczyli również Księża ze zgromadzenia Księży Misjonarzy, siostry z zakonu Sióstr Miłosierdzia, rodzina, parafianie z Krakowa oraz Gozdnicy. W homilii wygłoszonej przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego zawarte zostało całe życie ks. Zygmunta, od młodzieńczych lat, poprzez wojnę która go ukształtowała aż po kapłaństwo. Wiele miejsca poświęcono Gozdnicy - ponieważ „był to najpiękniejszy okres jego kapłańskiej posługi wypełniony licznymi dziełami. To właśnie ks. Zygmunt budował Gozdnicką plebanię, a nawet odbudowywał kościół parafialny po pożarze. Dokonał tego w ciężkich komunistycznych czasach - kiedy władza gnębiła kościół. Ta oddana praca duszpasterska w Gozdnicy zaowocowała bezpośrednim powołaniem ks. Zygmunta do seminarium jako wychowawcy i wykładowcy alumnów w Paradyżu”. Na koniec podkreślono, że śp. ks. Zygmunt Czekański był nie tylko wzorem kapłaństwa ale również wzorem oddania się służbie bliźniemu i patriotyzmu. O 12:30 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie procesja żałobników odprowadziła śp. ks. Zygmunta Czekańskiego aleją zasłużonych do Grobowca Księży Misjonarzy. Po uroczystości proboszcz parafii NMP z Lourdes podziękował wszystkim za pamięć i udział w uroczystościach. Podziękowania skierowane zostały również do mieszkańców Gozdnicy, którzy nie tylko towarzyszyli kapłanowi w ostatniej drodze, ale przez lata pamiętali o nim - z wzajemnością ponieważ ks. Zygmunt zawsze ze wzruszeniem wspominał Gozdnicę i spędzone tam lata.

 „Gdy patrzę wstecz – ze szczególnym sentymentem wspominam pracę w Gozdnicy: budowę wspólnoty parafialnej i budowę nowej plebanii (wcześniej księża mieszkali w zakupionym domku jednorodzinnym), a następnie służbę młodym, przygotowującym się do kapłaństwa w Gościkowie-Paradyżu. Tym bardziej, że pracę w Gozdnicy zakończyłem z wyrokiem nieuleczalnej choroby nowotworowej, ale Pan Bóg sprawił, że choroba... znikła prawie bez śladu!"

Ks. Zygmunt Czekański
„Z życia Parafii” nr 6 (50) 2006r
Parafia NMP z Lourdes w Krakowie

oprac. Mirosław Marciniak

 

Na uroczystą mszę św. w intencji ks. Zygmunta Czekańskiego zaprasza Burmistrz Miasta w niedzielę 12 sierpnia o godz. 13 w kościele parafialnym w Gozdnicy.

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW