Gozdnica

Twoje miasto ...

Informacja dla poszkodowanych

W przypadku poniesienia szkód w gospodarstwach domowych w wyniku występujących od 04 lipca 2012r. zdarzeń pogodowych (burze, intensywne deszcze, silne wiatry, gradobicia) proszę o zgłaszanie się w tej sprawie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy w dni robocze w godz. 7.00 do 14.00.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy
Justyna Socik

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW