Gozdnica

Twoje miasto ...

Bezpłatne szkolenia – podnieś kwalifikacje zawodowe

Mieszkasz w gminie wiejskiej Żary, Żagań, Iłowa, Przewóz, Małomice, Wymiarki, Gozdnica? I pracujesz? Możesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. A wszystko w ramach unijnego projektu. Za darmo. Czekamy na zgłoszenia.

Szkolenie organizuje Fundacja Bory Dolnośląskie w ramach projektu „Skuteczni pracownicy to skuteczne działania”. Projekt skierowany jest do wszystkich osób pracujących, którzy z własnej inicjatywy chcę podnieść własne kompetencje zawodowe.

DLA KOGO TO SZKOLENIE?

  1. Przedsiębiorcy, którym zależy na budowaniu wizerunku firmy i regionu oraz na dobrych relacjach z samorządami i organizacjami pozarządowymi.
  2. Pracownicy firm, którzy zajmują się marketingiem i promocją, współpracą z innymi firmami, urzędami i organizacjami.
  3. Urzędnicy, pracownicy administracji publicznej i jej podległych jednostek, zwłaszcza zajmujący się promocją, marketingiem oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi, firmami.
  4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którym zależy na budowaniu dobrych relacji z urzędnikami i przedsiębiorcami.
  5. Wszyscy Ci, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat:
  • tworzenia programów współpracy między sektorem samorządowym, gospodarczym, a organizacjami pozarządowymi (aspekty prawne, organizacyjne, prowadzenie konsultacji społecznych, programów i strategii rozwoju gmin oraz regionu, powoływanie i organizacja zespołów konsultacyjnych, zasady zarządzania zespołem, komunikacji społecznej, komunikacji międzysektorowej, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, tworzenie partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju regionu),
  • promocji i budowy wizerunku (marketing lokalny gminy, powiatu, regionu, zagadnienia dotyczące budowania marki lokalnej, wpływu obszaru lokalnego na wizerunek regionu, strategię marki, komunikacji i promocji lokalnej, w tym konsekwencji i szans jakie stwarza dla regionu).

Zajęcia będą się odbywać w formie warsztatów oraz wyjazdów studyjnych: do Szklarskiej Poręby, gminy, która w sposób bardzo skuteczny realizuje strategię promocji i wizerunku swojej marki oraz do Lokalnej Grupy Działania z terenu gminy Lanckorona (Małopolska) - pokazanie efektów działań, jakie przynosi współpraca trzech sektorów: samorządowego, gospodarczego oraz pozarządowego.

TERMIN SZKOLEŃ:

Warsztaty zostaną podzielone na dwa bloki tematyczne (każdy warsztat to dwa dwudniowe spotkania). Zajęcia odbywać się będą wyłącznie w weekendy (wszystkie weekendy listopada to szkolenia - sobota od 14.00 do 20.00 i niedziela od 9.00 do 15.00) oraz dwa trzydniowe wyjazdy studyjne do Lanc Korony oraz Szklarskiej Poręby.

Zajęcia są bezpłatne.

ZGŁOSZENIA:

Biuro Fundacji Bory Dolnośląskie
ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa
tel./fax 068 377 47 17
e-mail: biuro@borydolnoslaskie.org,m.leszczynski@borydolnoslaskie.org
www.borydolnoslaskie.org

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW