Gozdnica

Twoje miasto ...

Ogłoszenie Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie

Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

 1. Operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
  • termin składania wniosków: 02.04.2012r. – 30.04.2012r.
  • limit dostępnych środków - 917 000,00 zł
 2. Operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
  • termin składania wniosków: 02.04.2012r. – 30.04.2012r.
  • limit dostępnych środków – 360 000,00 zł
 3. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”
  • termin składania wniosków: 02.04.2012 r. – 30.04.2012r.
  • limit dostępnych środków: 579 151,55 zł
 4. Operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania„Odnowa i rozwój wsi”
  • termin składania wniosków:  02.04.2012 r. – 30.04.2012 r.
  • limit dostępnych środków – 1 115 198,76 zł

Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz.9.00-16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie: www.bory.org.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl, na stronie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Dodatkowo informacji udziela : Dyrektor Biura LGD – Mariusz Leszczyński, tel. 68 377 47 17

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oryginalne ogłoszenie znajduje się w załączniku poniżej.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Ogłoszenie110.5 KB

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW