Gozdnica

Twoje miasto ...

„SOWA MĄDRA GŁOWA”

Logo

„SOWA MĄDRA GŁOWA”

13.06.2012 r. w Szkole Podstawowej w Gozdnicy odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny " Sowa mądra głowa". W konkursie brało udział 52 uczniów z 6 szkół. Uczniowie mieli do roziwązania w ciągu godziny test z zadaniami o różnym stopniu trudności. 

W klasyfikacji końcowej uczniowie otrzymali następujące miejsca:

 • klasa I : 
  • I miejsce SP Gozdnica- Tomasz Błędowski
  • II miejsce SP Lipna- Mateusz Polus
  • III miejsce SP Ruszów- Dominik Mazur
 • klas II :
  • I miejsce SP Gozdnica - Katarzyna Teresińska
  • II miejsce SP Iłowa - Jakub Zarzycki 
  • III miejsce SP Lipna - Wiktoria Lis
 • klas IIII :
  • I miejsce SP Ruszów - Maksymilian Drgas 
  • I miejsce SP Iłowa- Aleksandra Kołodziej 
  • I miejsce SP Ruszów -Zuzanna Matuła 
  • II miejsce SP Iłowa- Kacper Skorb 
  • II miejsce SP Gozdnica- Grzegorz Balas 
  • III miejsce SP Parowa- Wiktoria Perońska 
  • III miejsce SP Parowa- Dawid Pawlikowski 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za przybycie , opiekunom za ich przygotowanie, a nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze większych sukcesów w obcowaniu z " królową nauk - matematyką". 
Organizatorzy: Kamila Mikołajczyk i Lidia Milha

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fun​duszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

„SOWA MĄDRA GŁOWA”
„SOWA MĄDRA GŁOWA”
„SOWA MĄDRA GŁOWA”

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW