Gozdnica

Twoje miasto ...

Kładą nowy asfalt

Przed godziną firma Tandem rozpoczęła układanie pierwszej, profilującej warstwy asfaltu na ulicy 3 Maja. Plan na dzisiaj to ułożenie po jednym pasie na ulicach 3 Maja i Ceramików. Wcześniej, w miejsce dziesięciu starych, do tego zatkanych studzienek kanalizacji deszczowej, firma Tandem wybudowała nowe studnie i przykanaliki odtwarzając połączenie z głównym kolektorem kanalizacji deszczowej. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z rządowego Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW