Gozdnica

Twoje miasto ...

Wkrótce przebudowa targowiska!

W dniu wczorajszym, 21 lutego Marszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn oraz Burmistrz i Skarbnik Gozdnicy podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy targowiska miejskiego w Gozdnicy. Koszt przebudowy ma wynieść 728.000 zł, a dofinansowanie Unii Europejskiej to 460.000 zł co stanowi 63.20% kosztów. Inwestycja ma obejmować budowę czterech dużych wiat ze stołami , utwardzenia terenu, remontu toalet, oświetlenia latarniami zasilanymi energią słoneczną oraz bramy wjazdowej z gozdnickiego klinkieru. Roboty budowlane mają ruszyć w 2019 roku.
Środki Europejskie - „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”
Zdjęcia dostępne pod adresem: https://goo.gl/4fRBT8.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW