Gozdnica

Twoje miasto ...

Nowa karetka wkracza do akcji!

W dniu dzisiejszym, włodarze gmin Gozdnica, Iłowa, Wymiarki, Przewóz oraz Starosta Żagański przekazali uroczyście nową karetkę, która została zakupiona ze środków tych samorządów i wejdzie w skład pionu ratunkowego 105-tego Szpitala Wojskowego w Żarach, z miejscem stacjonowania w Iłowej. Karetka została oznaczona herbami jednostek współfinansujących jej zakup. Dzisiaj o północy karetka rozpocznie służbę, co skróci czas dojazdu do pacjentów z Gozdnicy z 30 do około 12 minut.
Rozszerzenie pionu ratownictwa medycznego o dodatkowy zespół było możliwe dzięki decyzji Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia, dotyczącej zmiany w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Za tą decyzją idą pieniądze z budżetu Wojewody, gdyż dobowy koszt funkcjonowania karetki wraz z zespołem medycznym wynosi około 3.000 zł, co w skali roku daje kwotę prawie 1,1 miliona.
W uroczystości uczestniczyli także Przewodniczący Rad wymienionych miast i gmin, w tym Przewodnicząca Rady Miasta w Gozdnicy Krystyna Mulik, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Dyrektor Oddziału NFZ w Zielonej Górze Piotr Bromber, Dyrektor 105-tego Szpitala Wojskowego Sławomir Gaik i wielu innych znamienitych gości. Zdjęcia dostępne pod adresem : https://goo.gl/j17b2w

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW