Gozdnica

Twoje miasto ...

Polska Wieś Europejska

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej realizuje na terenie naszego województwa projekt pn. „Polska Wieś Europejska”. Celem projektu jest przedstawienie drastycznych zmian jakie dokonały się od lat 90’ na polskiej wsi pod wpływem integracji z Unią Europejską. Tereny wiejskie są jednym z największych beneficjentów funduszy europejskich. W ramach projektu ogłoszony został Konkurs Artystyczno-Reporterski dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Szkoły mogą zgłosić maksymalnie 6 prac wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Termin zgłoszeń szkół upływa 15 maja 2018 roku.

Więcej informacji na naszym facebooku : http://tiny.pl/g27ck
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW