Gozdnica

Twoje miasto ...

PROJEKT „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE GOZDNICA” w roku szkolnym 2012/2013

PROJEKT „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE GOZDNICA" PROJEKT „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE GOZDNICA"

Najmłodsi uczniowie z klas I-III już trzeci rok aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w szkole w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Gozdnica” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia indywidualizujące pracę uczniów, które mają znaczący wpływ na rozwój zdolności, zainteresowań i możliwości uczniów klas I-III. Dzieci, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami, aktywnie uczestniczą w zajęciach rozwijających z języka polskiego, matematyki i przyrody, zajęciach wyrównujących z matematyki i języka polskiego, komunikacji społecznej, terapii plastycznej, gimnastyce korekcyjnej. Podczas zajęć wykorzystywane są zakupione, bardzo atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Uczestnicy projektu z dużym zaangażowaniem przygotowują się do udziału w różnorodnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Aktywny udział w zajęciach wyrównuje szanse edukacyjne naszych wychowanków, pozwala osiągnąć sukces szkolny na miarę możliwości każdego dziecka. Życzymy wszystkim uczniom sukcesów i zadowolenia z udziału w projekcie w bieżącym roku szkolnym. Powodzenia !!!

Koordynator projektu
Dorota Czajkowska

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Loga

Oryginalna informacja znajduje się w załączniku poniżej.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Projekt Indywidualizacja1.3 MB

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW