Gozdnica

Twoje miasto ...

Konkurs ekologiczny "Odpady w naszym życiu"

Przedmiotem konkursu jest wykonanie grupowej pracy przestrzennej (makiety) przedstawiającej  etapy "życia odpadów" od chwili ich powstania aż do ponownego wykorzystania.

 
Zapraszamy szkoły podstawowe i szkoły gimnazjalne z ternu gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin do wzięcia udziału w wyżej wymienionym konkursie plastycznym. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.
 
Konkurs rozpoczyna się 1 września 2016 r., natomiast prace przyjmowane będą do 30 września 2016 r. O przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Praca powinna uwzględniać następujące etapy: zakup produktu, segregacja u „źródła”, odzyskiwanie surowców w ZZO Marszów, przetworzenie odpadów (recykling), ponowne wykorzystanie.

Konkurs przeprowadzony będzie w 3 kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI szkół podstawowych oraz szkoły gimnazjalne z  powiatu żarskiego i żagańskiego oraz gminy Gubin.

Praca ma charakter grupowy. Praca powinna być wykonana przez grupę/zespół uczniów liczących od 4 do 10 osób. Zespołem może być grupa klasowa lub grupa zajęć pozalekcyjnych np. koło plastyczne, przyrodnicze itp. Każda grupa powinna mieć nauczyciela – opiekuna pod którego opieką wykonuje pracę plastyczną (makietę).

Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie Państwo w poniższych Regulaminach.

Regulamin_konkursu_MAKIETA gimnazjum

Regulamin_konkursu_MAKIETA_ 1-3

Regulamin_konkursu_MAKIETA_ 4-6

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW