Gozdnica

Twoje miasto ...

Cena prądu a cena wody

Jesienią ubiegłego roku rozstrzygnięto przetarg na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gozdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
GPWiK nie prowadziło dotychczas zakupu energii elektrycznej w formie przetargowej.  Korzystając z wcześniej zdobytego doświadczenia mogliśmy przygotować dla GPWiK specyfikację przetargową, która pozwoliła uzyskać zdecydowaną obniżkę ceny prądu. W wyniku przetargu poprzednia cena wynosząca 29 gr za kWh dla pomieszczeń biurowych oraz 36 i 39 gr za kWh dla najbardziej energochłonnych obiektów, spadła do 23 gr za kWh.
Przetargiem nie objęto Stacji Uzdatniania Wody na lotnisku, gdyż GPWiK zawarło wcześniej umowę na czas określony z preferencyjną ceną prądu wynoszącą 26 gr za kWh. Jej wcześniejsze zerwanie związane byłoby z dotkliwymi karami finansowymi.
W 2014 roku na obiektach objętych przetargiem GPWiK zużył ponad 108 tysięcy kWh energii, co przy uzyskanej obniżce ceny daje oszczędność roczną w wysokości prawie 15.000 złotych. Obniżanie kosztów to jedyna droga do obniżenia ceny wody lub przynajmniej zahamowania jej wzrostu. Ubiegłoroczny przetarg na dostawę prądu wpłynął już na cenę wody i ścieków w roku obecnym, które nie wzrosły i pozostały na dotychczasowym poziomie.
Czy oszczędności od razu wpłyną na cenę wody? Powinny przynajmniej zniwelować wzrost innych kosztów, które normalnie podniosłyby jej cenę. Tymczasem, nieoczekiwanie po 40 latach funkcjonowania okazało się, że Stacja Uzdatniania Wody nie może wypuszczać  do rowu przydrożnego wody pozostałej po płukaniu filtrów. To poważny problem, który musi być szybko rozwiązany, bo zrzut takiej wody bez pozwolenia oznacza kary. Znalezienie innego rowu lub wykopanie nowego na terenach nie należących do miasta jest jednak trudne i kosztowne.
W przyszłości ceny wody powinny spadać albo zostać na niezmienionym poziomie. Zależy to od tego jak szybko uda się nam wybudować nową Stację Uzdatniania Wody, która poza poprawą jakości wody wpłynie na obniżenie kosztów jej produkcji. Wprawdzie po wybudowaniu Stacji, GPWiK będzie musiało naliczać amortyzację, która podniesie koszty, ale liczymy, że spadną inne koszty uzdatniania wody, głównie całodobowa obsługa osobowa Stacji oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Co do ceny ścieków, to niestety w przyszłości będzie ona rosnąć, bo rosną koszty ochrony środowiska. Potwierdzają to ceny ścieków komunalnych w innych miejscowościach. Sama obniżka cen prądu nie zrekompensuje rosnących kosztów ochrony środowiska, niezależnych od naszego miasta.

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW