Gozdnica

Twoje miasto ...

O raporcie NIK dotyczącym gospodarki wodnościekowej.

Proces uzdatniania wody pitnej oraz sieć wodociągowa na terenie miasta zdradzają lata zaniedbań. Kilkudziesięcioletnia eksploatacja urządzeń bez koniecznych inwestycji odbiła się mocno na ich sprawności. Na ten stan nakłada się także wiele różnych zaniedbań w „papierach” dotyczących poboru i uzdatniania wody, które wyszły na jaw podczas kontroli NIK, rozpoczętej w czerwcu 2015 roku. Obejmowała ona okres poprzedniej kadencji  oraz pierwsze półrocze 2015 roku. Najważniejsze ustalenia NIK, mające wpływ na cenę wody, znane były już jednak przed kontrolą, a dwa miesiące przed jej rozpoczęciem ruszyło ich usuwanie.

Już trzy miesiące po objęciu urzędu, w lutym 2015 roku, podczas sprawdzania taryfy na wodę i ścieki określającej ich cenę na najbliższy rok, burmistrz wykazał Gozdnickim Wodociągom 13 braków i nieprawidłowości formalnych przy jej ustalaniu. Nie wszystkie braki GPWiK mógł usunąć natychmiast. Jednak poprawa sposobu ustalania ceny wody i ścieków i doprowadzenie tego procesu do stanu zgodności z przepisami została rozpoczęta.

W kwietniu 2015 roku GPWiK zakupiło program do całodobowego monitoringu przepływu i poboru wody. Wielkość przepływu wody w godzinach nocnych, szczególnie między godzinami 1 a 4, czyli wtedy gdy miasto śpi, pozwala na stwierdzenie czy na sieci występują przecieki. Następnie poprzez odcinanie poszczególnych części miasta lokalizuje się przybliżone miejsce wycieku,  a następnie dzięki badaniom geofonicznym sieci ustala się precyzyjnie miejsce przecieku. Wykrycie strat bez zastosowania wyżej opisanych działań było niemożliwe, bo ujście przecieku znajdowało się w nieczynnym kanale ciepłowniczym i prawdopodobnie latami powodowało straty wody. Tym samym już przed kontrolą NIK zlikwidowano jedną z istotnych przyczyn strat wody, o których NIK pisał w swoim raporcie.

Stosowany obecnie przez GPWiK sposób kontroli strat wody pozwoli na wykrycie każdego większego przecieku na sieci. Innym rodzajem strat są straty technologiczne. To głównie woda wykorzystywana do płukania filtrów i tych ubytków nie da się znacząco ograniczyć bez wybudowania nowej stacji uzdatniania wody. Można natomiast ograniczyć ilość wody zużywaną do płukania sieci na tak zwanych końcówkach. Przed hydropneumatycznym czyszczeniem sieci (marzec i lipiec tego roku), na wykonanie którego miasto przekazało spółce 110 tys. zł, płukanie tak zwanych końcówek trwało około 30 minut, by spuszczana woda  była czysta. Teraz wystarczy 10 minut płukania, by leciała czysta woda, a to oznacza mniejsze straty technologiczne.

Czeka nas także budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody, która dodatkowo poprawi zdecydowanie jakość uzdatnionej wody. W nowej stacji zaprojektowano m.in. panele fotowoltaiczne do produkcji prądu na własne potrzeby, ciągłe uzdatnianie wody przy pomocy promieni ultrafioletowych z możliwością doraźnego podania chloru, nowe agregaty prądotwórcze na stacji oraz hydroforni, które zapobiegną wyłączeniom wody w przypadku zaniku prądu, a także wizualizacja procesu uzdatniania oraz zdalne sygnalizowanie sytuacji awaryjnych.

Ponadto wcześniej podjęte działania takie jak przetarg na dostawę prądu, czyszczenie sieci, montaż dodatkowych lub wymiana starych zasów, które w przypadku awarii pozwolą odcinać od wody mniejsze fragmenty miasta, czy ograniczenie strat na sieci wpłynęły już na cenę wody i ścieków w bieżącym roku, bo pozwoliły utrzymać ceny na poziomie roku ubiegłego, a to znaczy, że obeszło się bez podwyżek.

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW