Gozdnica

Twoje miasto ...

Utrudnienia w dostawach wody w dniach 17 i 18 października 2016r.

GPWiK informuje, że w dniach 17 oraz 18 października br. wystąpiły dwie poważne awarie sieci wodociągowej na ulicy Żagańskiej,  w wyniku czego nastąpiły przerwy w dostawach wody dla mieszkańców Naszego miasta.

Główną przyczyną (pęknięcie poprzeczne sieci Dn 200 oraz rozszczelnienie kielicha sieci Dn 150) jest wieloletnia eksploatacja sieci wodociągowej wykonanej w latach 70 z żeliwa szarego, charakteryzującego się stosunkowo małą wytrzymałością mechaniczną oraz małą odpornością na korozje.

Dużym problemem były trudności w dokładnym zlokalizowaniu miejsca wycieku oraz silnie nawodniony teren, uniemożliwiający szybkie usunięcie  awarii.

Zarząd Spółki składa szczególne podziękowania w zaangażowanie swoim pracownikom: Stanisławowi Urbanowi, Bogdanowi Citakowi  oraz pozostałym.

Za utrudnienia związane z przerwami w dostawach wody serdecznie przepraszmy.

     

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW