Gozdnica

Twoje miasto ...

Podziękowania dla Pań z Parafialnego Zespołu Caritas

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy oraz w imieniu Parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Gozdnicy składamy serdeczne podziękowania Paniom z Parafialnego Zespołu Caritas za wieloletnią współpracę i pomoc na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Gozdnicy, w szczególności za:

- organizowanie dzieciom  zajęć pozalekcyjnych i  wakacyjnych dla dzieci;

- przygotowywanie paczek świątecznych i okolicznościowych;;

- dystrybucję i wydawanie żywności od 2010r.;

- pomoc finansową w zakupie leków dla najbardziej potrzebujących;

- zorganizowanie i prowadzenie stołówki, w której nadal wydawane są posiłki;

- za pomoc przy organizacji corocznej Wigilii dla osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych z gminy Gozdnica.

Ostatnie lata, to czas w którym udało się zrealizować wiele ważnych działań, przyczyniających się do rozwoju gminy oraz polepszenia warunków życia jej mieszkańców, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących.

Doceniając pełną zaangażowania pracę dla dobra lokalnej społeczności składamy wyrazy uznania. Dziękujemy za zaangażowanie, pomoc i wsparcie.

Z życzeniami zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Gozdnicy Antoni Kotapka

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy- Justyna Socik

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW