Gozdnica

Twoje miasto ...

Okresowe przerwy w dostawie wody w godzinach nocnych od 25 października

Zarząd GPWiK informuje, że począwszy od dnia 25 października 2016 r. (wtorek) na terenie m. Gozdnica będą  kontynuowane prace związane z czyszczeniem sieci wodociągowej. Prace będą odbywały się w godzinach nocnych tj. od 22.00 do 6.00 przez kilka dni, do odwołania. Czyszczenie sieci wodociągowej odbędzie się metodą hydropneumatyczną,  polegającą na wtłaczaniu do systemu sieciowego mieszaniny wody, soli i sprężonego powietrza. Metoda ta skutecznie usuwa występujące w rurach osady żelaza i manganu, które nie są szkodliwe dla zdrowia, lecz powodują okresowe zmętnienie wody i rdzawą barwę. Usunięcie osadów pozwoli na poprawę jakości wody i dużą jej stabilność oraz na małą podatność na wtórne zanieczyszczenie.

Prowadzonym pracom będzie towarzyszyła dezynfekcja wody przy użyciu podchlorynu sodu, w związku z powyższym prosimy o ograniczenie korzystania z używania wody w godzinach późnowieczornych i nocnych na terenie całego Miasta.

Za wszelkie utrudnienia w związku z powyższym serdecznie przepraszamy!!!

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW