Gozdnica

Twoje miasto ...

Podsumowanie kampanii edukacyjnej pn.: ”Mądrze kupujesz i segregujesz- odpady redukujesz”

21 października 2016 r. zakończyła się kampania pn.: ”Mądrze kupujesz i segregujesz- odpady redukujesz”, której organizatorem był Łużycki Związek Gmin.
Na jej realizację Związek pozyskał dofinansowanie w kwocie 49 400 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Łużycki Związek Gmin jest jednym z pięciu laureatów konkursu na najlepszą kampanię edukacyjną w zakresie gospodarki odpadami ogłoszonego przez Fundusz. Wykonawcą kampanii był Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie.
Kampania była skierowana do mieszkańców 15 gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin, w szczególności do dzieci i młodzieży.

W ramach kampanii zrealizowano wiele działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin:
•    opracowano i rozdano 5 tysięcy broszur edukacyjnych pn. „Kodeks dobrych praktyk ekologicznych”. Broszury były dystrybuowane podczas warsztatów ekologicznych w ZZO Marszów, dwóch eventów „Ekostacja”, konkursów oraz zostały przekazane do 15 urzędów gmin.
•    16 września 2016 r. zorganizowano event ekologiczny pn. „Ekostacja” w Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu. „Ekostacja” została zorganizowana z okazji obchodów akcji „Sprzątanie Świata”. W festynie wzięło udział ok.350 osób:  uczniowie SP nr 2, uczniowie dwóch klas gimnazjalnych z gimnazjów publicznych w Żaganiu, nauczyciele oraz organizatorzy. W ramach eventu przeprowadzono konkurs ekomody oraz rozegrano konkurencje ekologiczno–sprawnościowe na specjalnie przygotowanych stanowiskach.  W każdej konkurencji brały udział dwa zespoły, które rywalizowały ze sobą pod względem wiedzy na temat odpadów i sprawności fizycznej. Dzieci wykazały się dużą znajomością zasad segregacji odpadów, a także „sportowym zacięciem”. Najmłodsi uczestnicy festynu wzięli udział w warsztatach plastycznych i kolorowały ekologiczne kolorowanki. Wszyscy uczestnicy otrzymali broszurę edukacyjną pn. „Kodeks dobrych praktyk ekologicznych”. Organizatorami eventu byli: Urząd Miasta w Żaganiu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Żaganiu, Łużycki Związek Gmin, Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie, Miejskie Przedsiębiorstw Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu oraz Nadleśnictwo Żagań.
•    17 września 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Żarach zorganizowano drugą „Ekostację”. Odbyła się ona w ramach festynu rodzinnego pn. „Pożegnanie wakacji” organizowanego przez szkołę, uczniów i rodziców oraz  nawiązywała do obchodów akcji „Sprzątanie Świata”. Podobnie jak w Żaganiu, również i podczas tego festynu odbył się konkurs na najlepszy strój ekologiczny. Ponad 50 uczniów zaprezentowało swoje kolorowe stroje wykonane z surowców wtórnych.  Komisja nagrodziła 10 najlepszych, najbardziej pomysłowych strojów. Podczas „Ekostacji” Szkoła Podstawowa nr 8 została wyróżniona za zbiórkę makulatury, przeprowadzonej
w ramach akcji Sprzątania Świata. Uczniowie zebrali prawie 500 kg makulatury, która została odebrana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.
Pracownicy ZZO Marszów przygotowali dla uczestników konkurencje ekologiczne: warsztaty plastyczne dla najmłodszych, rebusy i krzyżówki ekologiczne oraz konkurencje sprawnościowe z wykorzystaniem surowców wtórnych. Podczas festynu pracownicy ZZO Marszów promowali zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz korzyści jakie z niej płyną. Łącznie w festynie rodzinnym udział wzięło ponad 300 osób.
•    we wrześniu zrealizowano 16 warsztatów ekologicznych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie dla dzieci młodzieży z 15 gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin. Do udziału zaproszono przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie
z warsztatów skorzystało 371 osób. Najmłodszym uczestnikom warsztatów (przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III) rozdano kolorowanki ekologiczne, starsze dzieci, młodzież oraz opiekunowie otrzymali broszury edukacyjne. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty. Każda grupa otrzymała ścienną planszę edukacyjną prezentującą zasady prawidłowej segregacji odpadów.
•    zorganizowano konkursy plastyczne pn. „Odpady w naszym życiu” w 3 kategoriach wiekowych: dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych, dla uczniów szkół gimnazjalnych. Tematem konkursu było wykonanie grupowej (grupa od 4 do 10 osób) pracy przestrzennej – makiety przedstawiającej 5 etapów „życia” odpadów od momentu powstania aż do ponownego wykorzystania (zakup produktów w sklepie, segregacja odpadów u źródła, zagospodarowanie odpadów w ZZO Marszów, recykling oraz ponowne wykorzystanie).  Do konkursu zgłoszono 62 prace wykonane przez 365 uczniów z 17  szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatów żarskiego i żagańskiego. Najwięcej prac zgłosiła Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach. Nagrody przyznano łącznie 61 uczniom za zajęcie I, II I III miejsca oraz wyróżniono 44 uczniów za zajęcie IV, V i VI miejsca.
•    opracowano i przekazano pomoce dydaktyczne: kolorowanki ekologiczne (200 szt.) oraz plansze ścienne edukacyjne (20 szt.) prezentujące zasady prawidłowej segregacji odpadów. Pomoce dydaktyczne były dystrybuowane podczas warsztatów ekologicznych.
•    wykonano i przekazano materiały promocyjne: balony (1000 szt.) oraz torby ekologiczne (300 szt.) Materiały zostały przekazane uczestnikom eventów „Ekostacja” w Żaganiu i w Żarach oraz laureatom konkursu.
•    Opracowano i wyemitowano 3 publikacje edukacyjne w Gazecie Regionalnej. Publikacje ukazały się w terminach: 16.09.2016 r., 30.09.2016 r. oraz 08.10.2016 r. Tematy publikacji: „Jak zostać ekokonsumentem?”, „Odpady w naszym życiu”, „Jak pozbyć się odpadów niebezpiecznych”.
•    Opracowano stronę internetową kampanii: www.edu.lzg.com.pl
•    Wykonano roll-up przedstawiający „etapy życia” odpadów. Roll-up służył jako pomoc dydaktyczna podczas warsztatów ekologicznych i „Ekostacji”.
Podsumowując, łącznie w kampanii udział wzięło ok. 5000 tysięcy mieszkańców gmin wchodzących w skład Łużyckiego Związku Gmin. Duże zainteresowanie
i zaangażowanie placówek oświatowych w kampanię edukacyjną świadczy
o potrzebie prowadzenia tego typu działań wśród mieszkańców regionu.
Organizatorzy składają wszystkim uczestnikom serdeczne podziękowania za udział i pomoc w realizacji kampanii.
Łużycki Związek Gmin
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW