Gozdnica

Twoje miasto ...

Regulacja studzienek

Firma Eurovia, wykonawca remontu dróg miejskich, przystąpiła do regulacji wysokości studzienek kanalizacyjnych oraz wodociągowych. Jest to przedostatni etap prac na drogach. Po frezowaniu starego asfaltu i spryskaniu nawierzchni emulsją asfaltową firma położyła pierwszą warstwę asfaltu tzw. warstwę profilującą, której zadaniem jest uzupełnienie ubytków (dziur) w jezdniach, a także uzyskanie odpowiednich spadków jezdni umożliwiających odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Warstwa profilująca jest także najważniejszym punktem odniesienia dla wysokości osadzenia włazów do studzienek, więc ich regulacja może odbywać się tylko po położeniu pierwszej warstwy asfaltu. Gdy studzienki zostaną podniesione zostanie ułożona wierzchnia warstwa asfaltu, która wyrówna poziom podniesionych studni z poziomem drogi. Podobną techniką tj. poprzez wyżynanie gotowego asfaltu będą układane „wyniesione” przejścia dla pieszych przy przedszkolu oraz na wprost głównego wejścia do kościoła, które pełnić będą dodatkowo funkcję progów zwalniających.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW