Gozdnica

Twoje miasto ...

Czyszczenie ostatnich fragmentów sieci wodociągowej.

W dniach od 25 października do 4 listopada br. na terenie Gozdnicy przeprowadzone zostały prace związane z czyszczeniem i dezynfekcją sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną z zastosowaniem medium czyszczącego (czyściwo – sól kamienna/chlorek sodu, powietrze – w ilościach 400-500 m3/h, chlor – podchloryn sodu w ilości 1 litra na 6 m3 wody, woda – do wytworzenia emulsji, wypłukiwania osadów i końcowego rozcieńczania czyściwa).

Powyższe prace prowadzone były w godzinach późnowieczornych i nocnych tj. od 22.00 do 5.00 w następujących etapach:

1.            wyłączenie czyszczonego odcinka sieci układu zasuwami,

2.            tłoczenie hydrantami emulsji wody chlorowanej i powietrza co pozwoliło na usunięcie z rur osadów luźnych i miękkich barwiących wodę w normalnych warunkach eksploatacji rurociągu,

3.            tłoczenie do rur mieszaniny wody chlorowanej, powietrza i materiału ściernego w postaci gruboziarnistej kamiennej solo spożywczej – usuwanie z rur osadów półtwardych częściowo rozpuszczalnych w wodzie,

4.            intensywne wypłukiwanie końcowe, neutralizacja zapachów i końcowe chlorowanie – dezynfekcja,

5.            odpowietrzanie sieci połączone z końcowym płukaniem czystą wodą, sprawdzenie czystości wody, wyrównanie ciśnień w układzie sieci,

6.            włączenie oczyszczonej sieci wodociągowej do układu poprzez otwarcie zasuw.

Czyszczenie wykonane zostało metodą hydropneumatyczną opatentowaną przez firmę  AQ Aquaclear z Nowej Soli. Metoda ta sprawdziła się w oczyszczaniu ze złogów manganu i żelaza setek kilometrów sieci m.in. w Łodzi – 1.080 km, , Warszawie – 540 km, Wrocławiu – 250 km, Bydgoszczy – 137 km,  a w naszej najbliższej okolicy w Krośnie Odrzańskim, Zielonej Górze, Bytomiu Odrzańskim, czy Czerwieńsku. Skuteczność metody sprawdzono także w bezpośrednich rozmowach m.in. z kierownictwem firm wodociągowo – kanalizacyjnych z Czerwieńska, Bytomia i Krosna Odrzańskiego.

Tym samym wyczyszczony został ostatni fragment wodociągowej sieci rozdzielczej w Gozdnicy. Prace rozpoczęto próbnym czyszczeniem wykonanym w dniu 27 lipca 2015 roku na końcowych odcinkach ulic Konopnickiej i Świerczewskiego. Całościowemu czyszczeniu poddano sieć magistralną z lotniska do zbiornika retencyjnego przy ulicy Żagańskiej (około 2,5 km) oraz sieć rozdzielczą na terenie miasta (około 11,4 km). Koszt czyszczenia sieci nie obciąży kosztów działalności spółki GPWiK, gdyż pieniądze na ten cel przekazano z budżetu miasta. Wydatek ten nie wpłynie więc na cenę wody. Całkowity koszt czyszczenia sieci wyniósł 88.900 zł.

Na załączonych zdjęciach pokazano kolor wody na początku czyszczenia oraz po jego zakończeniu, mapki odcinków poddanych czyszczeniu w ostatniej fazie, stan sieci magistralnej przed czyszczeniem oraz zdjęcia z czyszczenia próbnego.

 

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW