Gozdnica

Twoje miasto ...

Mała rzecz a cieszy – część 8

Mimo, że pod koniec roku liczba pracowników interwencyjnych się zmniejsza, to i tak widać prace wykonaną przez naszą brygadę. Część prac wykonywały firmy zewnętrzne, jak choćby wymiana sześciu latarni oświetlenia ulicznego, czy łatanie największych dziur w jezdni resztkami masy asfaltowej niewykorzystanymi do remontu dróg. W normalnych warunkach taka resztka trafiłaby do utylizacji, ale przy odpowiedniej organizacji robót można ja wykorzystać. Liczymy na to, że w taki sposób uda się połatać jeszcze ulicę Strzelecką, Ogrodową i Robotniczą, przynajmniej tak, aby Ogrodowa i Robotnicza wytrzymały do rozkopów związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW