Gozdnica

Twoje miasto ...

Końcowy odbiór robót na drogach

W minionym tygodniu trwały ostatnie prace porządkowe przy remontowanych drogach. Podczas pierwszego odbioru robót komisja stwierdziła 73 usterki, większość o charakterze kosmetycznym. W pierwszym wyznaczonym terminie wykonawca usunął 35 z nich, a resztę poprawek brukarskich i porządkowych usunął w minionym tygodniu, na poniedziałek 19 grudnia wyznaczono bowiem ostateczny odbiór robót.

Wcześniej ustalono, że w grudniu poprawiane będą tylko roboty brukarskie oraz wykonane zostaną prace porządkowe. Poprawki robót bitumicznych wykonane zostaną w ramach napraw gwarancyjnych i przesunięte zostaną na koniec kwietnia 2017 r. Taka decyzja podyktowana była chęcią zapewnienia optymalnych warunków do prac z gorącą masą asfaltową. Duże zakresy robót masą na gorąco mogą być wykonywane przez cały rok, bo duża objętość masy asfaltowej wolniej traci temperaturę, ma lepszą przyczepność i dłużej zachowuje plastyczność mimo złej pogody. Przykład - układanie masy na drodze wojewódzkiej nr 296 w Iłowej prowadzącej do zjazdu na autostradę A 18.

Niewielkie, punktowe poprawki, jakie muszą być zrobione w Gozdnicy, wykonywane są małą ilością masy szybko tracą temperaturę, gorzej się układają i w konsekwencji mają gorszą jakość i mniejszą trwałość. Stąd decyzja, by przełożyć je na wiosnę. Chodzi głównie o poprawkę części studni kanalizacyjnych, które po regulacji wysokości mimo to „siadły” po ciężarem walca.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Łączna długość ulic objętych remontem wynosi 1.335 metrów. Wartość kosztorysowa inwestycji to 1.559.868 zł, jednak po przetargu wartość ta spadła do 1.166.116 złotych. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 583.000 zł, co stanowi 50% kosztów.

A jak przebiegał sam remont pokazujemy na zdjęciach, których większa ilość dostępna jest pod adresem : https://goo.gl/rm6l3A

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW