Gozdnica

Twoje miasto ...

Koniec eksperymentu

Po rocznym eksperymencie mającym miejsce w 2016 roku, kiedy to zrezygnowaliśmy z segregacji bioodpadów, wracamy do obowiązku wyodrębniania frakcji biodegradowalnej ze strumienia odpadów domowych. Oznacza to, że osoby, które zadeklarowały selektywną zbiórkę śmieci, od 1 stycznia powinny znowu oddzielnie gromadzić i przekazywać te odpady do zagospodarowania.

Wracamy do segregacji bioodpadów, bo po pierwsze ten eksperyment nie przyniósł oczekiwanych oszczędności w przeprowadzonym rok temu przetargu na odbiór odpadów komunalnych, a po drugie od 1 stycznia bioodpady będą podlegać niższej opłacie utylizacyjnej, a to oznacza, że jeśli zostaną zebrane oddzielnie, za ich zagospodarowanie zapłacimy o 56,16 złotych brutto mniej za każdą tonę. To pomoże w zbilansowaniu kosztów w gospodarce odpadami i ułatwi utrzymanie dotychczasowej ceny, pomimo tego, że większość gmin w ostatnim czasie znacząco podniosła opłaty.

Warto dodać, że do bioodpadów nie powinny trafiać odpady typu kości, mięso, przetwory mleczne, żywność wysoko przetworzona, zupy i inne odpady wymienione w załączonej ulotce. Powinny one trafiać do odpadów zmieszanych (dotyczy osób segregujących) lub pozostałości po segregacji (dotyczy osób niesegregujących), gdyż odpady te psują proces kompostowania lub  fermentacji, którym mogą być poddawane odpady biodegradowalne i zielone.

Zachęcamy do kompostowania odpadów roślinnych, bo zmniejszy to tonaż za który miasto czyli my wszyscy musimy zapłacić oddając je do utylizacji.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW