Gozdnica

Twoje miasto ...

Dwa lata inwestycji bez zaciągania kredytu

Dzięki trudnym i czasami niepopularnym działaniom oszczędnościowym, by wymienić tu tylko utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, przejecie prowadzenia kuchni szkolnej i przedszkolnej przez Spółdzielnię Socjalną, obniżenie płac i reorganizację pracy UM, wykonywanie wielu zadań przez pracowników interwencyjnych (obecnie to: sekretariat, część podatków, część księgowości, prace remontowo - porządkowe, cmentarz, targowisko), udało się wypracować oszczędności w wysokości ponad pół miliona złotych. Ponieważ chodzi o oszczędności w wydatkach bieżących, oznacza to, że każdego roku będziemy mieć rezerwę w wysokości pół miliona złotych, którą bez zaciągania kredytów można przeznaczyć na inwestycje i inne działania wymagające wsparcia.

Oznacza to także, że na inwestycje wykonane w ciągu ostatnich 2 lat, nie musieliśmy zaciągać kredytu. Z oszczędności, a w wielu przypadkach także z dofinansowaniem Unii lub budżetu państwa, przeprowadziliśmy liczne inwestycje, często w wersji znacznie rozszerzonej w porównaniu do wstępnych założeń.

W bieżącym roku, również bez kredytów, planujemy dalszy ciąg remontu ulic Kościelnej, Świerczewskiego, a także 3 Maja oraz przebudowę ulicy Iłowiańskiej. Te inwestycje mają już zapewnione zewnętrzne dofinansowanie. Iłowiańska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów, a pozostałe ulice z budżetu państwa w wysokości 50% kosztów.

Więcej zdjęć pod adresem : https://goo.gl/ouVwDh

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW