Gozdnica

Twoje miasto ...

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta

Gozdnica

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z poźn.zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Gozdnicy przy ul. Świerczewskiego 2, w dniu 3 stycznia 2017 r. został

wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i ogłoszenie o przetargu

nieruchomości na sprzedaż.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW