Gozdnica

Twoje miasto ...

Uwaga! Nabór wniosków o dofinasowanie.

Stowarzyszenie LGD  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w zakresie:
1. Podejmowania działalności gospodarczej - ogłoszenie o naborze nr 1 - http://bory.org.pl/2016/12/mozliwosc-skladania-wnioskow-1/;
2. Rozwijania działalności gospodarczej - ogłoszenie o naborze nr 2 - http://bory.org.pl/2016/12/mozliwosc-skladania-wnioskow-2/;
3. Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR - ogłoszenie nr 3 - http://bory.org.pl/2016/12/mozliwosc-skladania-wnioskow-3/
4. Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych - ogłoszenie o naborze nr 4 - http://bory.org.pl/2016/12/mozliwosc-skladania-wnioskow-4/
5. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - ogłoszenie o naborze nr 5 - http://bory.org.pl/2016/12/mozliwosc-skladania-wnioskow-5/

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie
ul. Żeromskiego 25
68-120 Iłowa
tel/fax.: 68 377 47 17
www.bory.org.pl
Facebook.com/BoryDolnośląskie

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW