Gozdnica

Twoje miasto ...

„Lubuska Akademia Szkoleń - poznaj ICT i języki obce”

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej rozpoczęła  realizację projektu szkoleniowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej, kierowanego do mieszkańców województwa lubuskiego. Oferujemy szkolenia językowe (j. angielski,  j. niemiecki,  j. francuski) oraz szkolenia komputerowe (podstawowe i zaawansowane) dla Lubuszan  w wieku 25-64 lat. Do projektu kwalifikujemy osoby z maksymalnie wykształceniem średnim. Wyjątek mogą stanowić osoby 50+, które mogą posiadać wykształcenie na poziomie policealnym lub wyższym, jednak pierwszeństwo udziału posiadają i tak osoby z wykształceniem max. średnim. Szkolenia są dofinansowane aż w 90% ze środków projektu, a osobom bezrobotnym oferujemy szkolenia całkowicie bezpłatnie. W zależności od języka wpłata wysokości 10% wartości szkolenia wynosi od 166zł do 174zł. Kursy językowe obejmują 60h szkolenia, materiały i podręczniki, egzamin oraz certyfikat o zasięgu europejskim.

Chcemy być jak najbliżej Lubuszan, dlatego też proponujemy zorganizowanie szkoleń na terenie Gminy, tak aby ułatwić mieszkańcom dostęp do nich. Jesteśmy w stanie otworzyć szkolenie w danym miejscu kiedy uzbieramy grupę min. 10 os. na kurs o tych samych parametrach.

 W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie projektu, uprzejmie proszę o kontakt z Panem Maciejem Prządką m.przadka@opzl.pl lub z Panią Bernadettą Holak b.holak@opzl.pl, tel. 68 327 18 81. Bardziej precyzyjne informacje zawiera ulotka (w załączeniu).

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW