Gozdnica

Twoje miasto ...

WAŻNA INFORMACJA DLA POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500 +

Informuję, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Pragnę przypomnieć, iż 500 zł jest przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie potrzeb dziecka.
Potrzeby te to m.in.:

1. zakup niezbędnej odzieży, dostosowanej do panującej pory roku;

2. zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych;

3. zakup wyposażenia pokoju dziecka, remont pokoju dziecka;

4. realizacja pasji dziecka;

5. korepetycje, kursy, nauka języka obcego, zajęcia pozalekcyjne;

6. leczenie dziecka chorego i niepełnosprawnego oraz koszty związane z leczeniem
i rehabilitacją;

7. wakacje dla dziecka: obozy, kolonie;

8. wyjazdy związane z kulturą i spędzaniem wolnego czasu: kino, teatr, sala zabaw, basen;

9. opłata za nianię, żłobek, przedszkole – za godziny ponadprogramowe pobytu dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie: śniadanie, obiad i podwieczorek, opłata za posiłek w szkole.

10. opłata za dojazd do szkoły (np. bilet szkolny) oraz opłata za internat.

 

Okazuje się, że niektórzy rodziców pobierających świadczenia 500+ zalegają z opłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Dlatego też na podstawie otrzymanej informacji od LSS WINDA o zaległościach w dniu dzisiejszym wstrzymano kilka świadczeń 500+.

Zwracam uwagę wszystkim świadczeniobiorcom na wydatkowanie świadczenia wychowawczego zgodnie z jego przeznaczeniem. W przeciwnym razie wypłata gotówkowa świadczeń będzie zamieniana na formę rzeczową.

 

 

Kierownik OPS
w Gozdnicy

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW