Gozdnica

Twoje miasto ...

Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gozdnica

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2017 roku po raz kolejny realizuje Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.  Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.         

W tym roku Gmina Gozdnica otrzymała dotację z ww. środków na realizację zadania : „Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gozdnica” . Z otrzymanej dotacji zostanie zdemontowane pokrycie dachowe zawierające azbest z budynków gospodarczych na dwóch nieruchomościach, łącznie o pow. 335 m2. Od dwóch innych właścicieli nieruchomości zostaną odebrane płyty dachowe zawierające azbest zdemontowane we wcześniejszych latach, łącznie o pow. 230 m2. Wszystkie prace wykona firma posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Jeżeli program będzie realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w przyszłym roku, będziemy aplikować o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na kolejnych nieruchomościach.  Zgodnie z programem Gmina Gozdnica organizuje i opłaca demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Do właściciela należy nowe pokrycie dachu. Zachęcamy do zgłoszenia się do udziału w programie na 2018 rok.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW