Gozdnica

Twoje miasto ...

Od soboty obowiązują nowe nazwy ulic

Informujemy, że z dniem 23.09.2017r. weszły w życie nowe nazwy dwóch ulic w Gozdnicy.

Nazwa ulicy Świerczewskiego została zmieniona na ul. Ceramików, a ulica Armii Czerwonej została zmieniona na ul. Akacjową.Zmiany te są skutkiem ustawy z dnia ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744, z późn. zm.).

Ważne dla mieszkańców tych ulic jest to, iż w związku ze zmiana nazw, nie muszą wymieniać swoich dokumentów.Powyższe ułatwienie wprowadza art. 5 w/w ustawy, który brzmi następująco:

„Art. 5.

1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.”

Dlatego też przykładowo: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będą ważne dopóty, dopóki nie upłynie ich termin ważności.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW