Gozdnica

Twoje miasto ...

Spotkanie uczestników projektu LOWE

Dnia 16 października 2017r. w poniedziałek o godz 18:00 zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniach w ramach projektu Akademia Wiedzy Koniecznej - Szkoła Jako Lokallny Ośrodek Wiedzy i Edukacji.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w sali Domu Kultury w Gozdnicy, ul. Ceramików 25

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW