Gozdnica

Twoje miasto ...

Mała rzecz a cieszy - część 14

Ostatnie porządki przed zimą. Ulica Kościuszki, następna po Żagańskiej i Leśnej, doczekała się gruntownego sprzątania. Nasza ekipa, choć coraz mniejsza, oprócz codziennych obowiązków naprawiła także ulicę Łąkową, zabezpieczyła przed rozjeżdżaniem przez ciężarówki zjazd z ulicy Iłowiańskiej w drogę wojewódzką nr 300 oraz wyczyściła fragment rowu przydrożnego, do którego odprowadzana jest deszczówka z ulicy Iłowiańskiej. Warto jednak przypominać, że jeżeli zgodnie z polskim prawem za utrzymanie jezdni w czystości odpowiedzialny jest zarządca/właściciel drogi, to już za chodnik odpowiada właściciel nieruchomości, przy której biegnie ten chodnik chyba, że pomiędzy jego nieruchomością, a chodnikiem znajduje się pas zieleni. Wtedy za czystość chodnika odpowiada właściciel drogi. Takie same zasady obowiązują w kwestii odśnieżania.

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW