Gozdnica

Twoje miasto ...

Decyzja zapadła, umowa podpisana

W dniu 24. listopada podpisano umowę na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Gozdnicy. Początkowo wartość drugiego etapu kanalizacji szacowano na 16,66 mln zł brutto. Po zmianie materiału, z którego ma być wykonana kanalizacja z kamionki na PVC oraz po przeprowadzeniu udanej procedury okrojenia granic aglomeracji, czyli terenu co do którego Unia Europejska wymaga skanalizowania, najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu wyniosła 10,8 mln zł brutto.

Pierwszy etap kanalizacji o długości 4,9 km budowany był przez 23 miesiące, drugi o długości 8,5 km musi zostać wybudowany w ciągu 10,5 miesiąca tj. do końca września 2018 roku. Takie warunki przyznania dotacji postawił Lubuski Urząd Marszałkowski, gdyż jednym ze wskaźników z jakich przed Unią Europejską musi rozliczyć się Marszałek jest długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Chcąc zmniejszyć, a być może uniknąć kar z tytułu niedotrzymania terminu, umowę podpisano przed uzyskaniem dofinansowania Unii Europejskiej, które ma wynieść 63,75%. Jest to ryzykowna strategia, ale nie ma innego sposobu na dotrzymanie terminu jak wcześniejsze rozpoczęcie budowy.

Krótki termin na realizację inwestycji wynika z bardzo późnego ogłoszenia konkursu na dofinansowanie, a to z kolei jest wynikiem przedłużających się prac nad piątąaktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który jest podstawą do udziału w konkursie o dotację. Z powodu napiętych terminów zakończenia budowy i przedłużającego się procedury konkursowej, część gmin zrezygnowała ze starania się o dotację, a tym samym z inwestycji. W przypadku Gozdnicy jest to niemożliwe, gdyż jesteśmy ostatnią aglomeracją w województwie, która nie wywiązała się z obowiązku uregulowania gospodarki ściekowej na swoim terenie.

Sankcje za brak kanalizacji są dwojakiego rodzaju. Pierwsza, wynikająca z prawa polskiego, to ponoszenieopłat za korzystanie ze środowiska podwyższonychdo 600% normalnej stawki. Druga, groźniejsza, to sankcja za niewywiązanie się ze zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego, który Polska podpisała wstępując do Unii. Według specjalistów współpracujących z Ministrem Środowiska oraz Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego, sankcje z tego tytułu, oszacowane na przykładzie podobnego opóźnienia Luksemburga, wynieść mogą 4 mln zł jednorazowo oraz 4 mln zł za każdy rok opóźnienia, co przy planowanym terminie zakończenia budowy może oznaczać karę w wysokości prawie 16 mln zł. Otwartą kwestią pozostaje, czy karę tę zapłaci Skarb Państwa, czy gminy które nie dotrzymały terminu.

Inwestycja, o której mowa, jest największą jaką kiedykolwiek realizowało miasto Gozdnica, trzeba się więc spodziewać, że kłopoty z nią związane nie będą małe, dlatego już dzisiaj prosimy o wyrozumiałość. Dodatkowo na podłączenie do nowej kanalizacji mieszkańcy będą mieć rok od jej wybudowania, a to wiąże się z niemałym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym każdego właściciela nieruchomości. Przygotowań do tego zadania nie należy więc odkładać na ostatnie miesiące.

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW