Gozdnica

Twoje miasto ...

Budowa Stacji Uzdatniania Wody

1 grudnia 2017r. podpisano umowę na budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) dla miasta Gozdnica. Podobnie jak ubiegłotygodniową umowę na budowę II etapu kanalizacji, zawarto ją mimo braku decyzji o dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Miasto stara się o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, działanie 4.3 Gospodarka wodno- ściekowa, a decyzja w sprawie dotacji zapadniew ciągu 1-2 miesięcy.

Wniosek o dofinansowanie dotyczy zarówno kanalizacji, jak i SUW, dlatego podobnie jak w przypadku kanalizacji, Stacja musi być gotowa do końca września 2018 roku i jest to warunek udziału w konkursie o dotację. W tej sytuacji nie było innego wyjścia jak tylko podjęcie ryzyka i rozpoczęcie budowy przed jej formalnym uzyskaniem.

Wartość robót przy budowie Stacji ustalona w wyniku przetargu wynosi 5.129.000 zł. W przypadku uzyskania dotacji będzie ona jednak procentowo niższa niż dotacja do kanalizacji (63,75%) i wyniesie około 44,70%. Modernizacja SUW ma polegać na budowie praktycznie nowej stacji, dodatkowo wyposażonej w ciągłe uzdatnianie wody promieniami ultrafioletowymi oraz w panele fotowoltaiczne o mocy 39 kW, które mają zmniejszyć zużycie prądu sieciowego.

 

 

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW