Gozdnica

Twoje miasto ...

Przedszkole jak nowe!

Dobiega końca projekt pode nazwą „Równy start dla dzieci z Przedszkola przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gozdnicy”. Projekt został dofinansowany przez Unie Europejska kwotą 434.000, a wkład własny zabezpieczony z budżetu miasta wyniósł 76.000 zł.
Dzięki projektowi możliwa była adaptacja i remont pomieszczeń, sal i toalet oraz zakup mebli, sprzętu i pomocy dydaktycznych, w wyniku czego utworzono 25 nowych miejsc przedszkolnych, poprawiając jednocześnie warunki socjalne w Przedszkolu.
Ponadto zorganizowano 800 dodatkowych godzin zajęć, o które prosili rodzice maluchów, w tym zajęcia taneczne, plastyczne i teatralne, a także indywidualne zajęcia z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia kompensacyjne oraz rewalidacyjne.
W najbliższych dniach dostarczone zostaną jeszcze szafki ubraniowe dla przedszkolaków, druga tablica interaktywna, rzutnik oraz bogate oprogramowanie edukacyjne. Gratulujemy Dyrekcji oraz pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
Zakupiony sprzęt oraz szkolenia prezentujemy na zdjęciach pod adresem : https://goo.gl/1wBhVH.
Zakończenie projektu świętowano podczas wczorajszej „Gali Przedszkolaka”.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW