Gozdnica

Twoje miasto ...

Będzie całkiem nowa stacja uzdatniania wody!

Od kilkunastu dni trwają prace przy przebudowie Stacji Uzdatniania Wody na lotnisku. Nowa stacja ma być gotowa w sierpniu br.. W trakcie przebudowy wymienione zostaną wszystkie filtry, armatura i urządzenia do uzdatniania wody. Stacja wzbogaci się też o nowy zbiornik czystej wody do płukania filtrów, gdyż do tej pory filtry płukane były surową,zażelazioną wodą prosto ze studni, co obniżało jakość filtracji. Stacja dostanie też nowy zbiornik dla wód popłucznych oraz nową elewację. Przede wszystkim jednak zamontowany zostanie system do ciągłej dezynfekcji wody promieniami ultrafioletowymi oraz mocny zestaw paneli fotowoltaicznych, który obniży koszty energii elektrycznej. Od nowa wybudowany zostanie układ do chlorowania wody, zaprojektowany na sytuacje, w których dezynfekcja przy pomocy promie-ni UV będzie niewystarczająca oraz agregat prądotwórczy, który w sposób automatyczny uruchomi się w przypadku przerw w dostawie prądu.
Stacja zyska również całodobowe, automatyczne i zdalne sterowanie, zdalne sygnalizowanie sytuacji awaryjnych i możliwość ich zdalnego usuwania.
Cały remont prowadzony będzie na tzw. „ruchu”, co oznacza, że wykonawca musi wykonać wszystkie prace bez przerywania dostaw wody do miasta. Możliwe będzie to przy wykorzystaniu tymczasowej kontenerowej stacji uzdatniania wody, której elementy montowane są obecnie na zewnątrz budynku starej stacji.
Aby w przyszłości całkowicie uniezależnić się od przerw w dostawie prądu należy jeszcze wyremontować lub kupić nowy agregat prądotwórczy na hydrofornię, która podaje wodę do miasta ze zbiornika retencyjnego przy ulicy Żagańskiej.
Zdjęcia dostępne pod adresem : https://goo.gl/9YuDYy

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW