Gozdnica

Twoje miasto ...

REHABILITACJA LECZNICZA

fizjoterapia ambulatoryjna

Burmistrz Miasta Gozdnica
ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej – fizjoterapii ambulatoryjnej dla mieszkańców Gozdnicy (pow. żagański, woj. lubuskie).
Szczegóły konkursu są zamieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gozdnicy:
www.bip.gozdnica.pl

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW