Gozdnica

Twoje miasto ...

Rola infrastruktury wodno-ściekowej i nowych technologii w ochronie wód dla jakości środowiska i życia ludzi

Każdy człowiek na świecie powinien mieć dostęp do czystej wody. Na naszej planecie mamy wystarczającą ilość wody, by tak się stało. Jednak z powodu słabej gospodarki czy złego stanu infrastruktury, każdego roku na choroby związane z nieodpowiednimi zasobami wody, słabymi warunkami sanitarnymi i złą higieną umierają miliony ludzi, przede wszystkim dzieci.

Niedostatek wody, jej słaba jakość i niewłaściwe warunki sanitarne mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i źródła utrzymania. Susza dotyka jedne z najbiedniejszych rejonów świata, co tylko potęguje występowanie głodu i niedożywienia.

Dlatego tak ważne są inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową i zaprzestanie zrzutu ścieków do rzek i jezior. Gmina Gozdnica rozpoczęła prace nad nowym systemem kanalizacyjnym w 2007 roku. Do dnia dzisiejszego wybudowano oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną w śródmieściu miasta. Obecnie trwają prace przy dokończeniu budowy kanalizacji. Budowa kanalizacji to konieczność, choć na co dzień zapominamy, że ją mamy i że umożliwia nam normalne funkcjonowanie, nie mówiąc już o karach za jej brak wynikających z przepisów polskich oraz unijnych. Podobnie jest z wodą. Nikt nie wyobraża sobie, że może jej zabraknąć, dlatego dodatkowo w ramach inwestycji przebudowana zostanie Stacja Uzdatniania Wody. Modernizacja SUW ma polegać na budowie praktycznie nowej stacji, dodatkowo wyposażonej w ciągłe uzdatnianie wody promieniami ultrafioletowymi oraz w panele fotowoltaiczne o mocy 43 kW, które mają zmniejszyć zużycie prądu sieciowego.
Sieć kanalizacyjna zostanie wybudowana w granicach aglomeracji, nieruchomości poza aglomeracją muszą zostać wyposażone w systemy indywidualne. Ścieki domowe to nie tylko brudna woda, ale także substancje chemiczne pochodzące z proszków, mydła czy płynów do naczyń, które są szkodliwe dla środowiska oraz dla nas. Ich odpowiednie odprowadzanie ma kluczowe znaczenie dla jakości naszego życia i jego wygody. By było to rozwiązanie naprawdę dobre dla naszego gospodarstwa domowego, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko jego koszty eksploatacji czy związaną z jego użytkowaniem wygodę, ale przede wszystkim jego ekologiczność i bezpieczeństwo.

Poszczególne sposoby odprowadzania i oczyszczania ścieków domowych:
• Szambo szczelne – to popularny i tani zbiornik bezodpływowy o określonej pojemności, wybierany najczęściej ze względów ekonomicznych. Oszczędność użytkowania tego typu zbiornika jest jednak pozorna – choć koszty montażu są stosunkowo niewielkie, eksploatacja szamba w szerszej perspektywie nie należy do tanich. Szambo bezodpływowe wiąże się też z niewygodnymi obowiązkami, które mogą utrudnić nam codzienne funkcjonowanie w domu. Zbiornik może przepełnić się szybciej, niż myśleliśmy, co odczujemy na własnym… nosie. Obowiązek wezwania wozu asenizacyjnego w celu wybrania zbiornika jest cykliczny – a więc uciążliwy – oraz kosztowny.
• Szambo drenażowe – nazywane także szambem ekologicznym, oczyszczalnią drenażową, oczyszczalnią bezprądową czy zbiornikiem przepływowym. Jest finansowo korzystny oraz bezpieczny, ma jednak kilka wad. Teren montażu musi spełniać odpowiednie warunki wodno-gruntowe. Nie jest to też rozwiązanie dla osób lubiących zrobić coś „raz a porządnie” – może dojść do zakolmatowania (zapchania) drenażu, który przestanie dobrze spełniać swoją funkcję, a cały drenaż w konsekwencji będzie wymagać wymiany wraz z gruntem.
• Oczyszczalnia biologiczna – ten zbiornik łączy oczyszczalnie tlenowe i beztlenowe, dzięki systemowi napowietrzania i złożom czynnym. Zastosowana technologia sprawia, że oczyszczona biologicznie woda może być ponownie użytkowana (lecz należy unikać jej kontaktu z pokarmem). To rozwiązanie to najlepszy kompromis finansowo-ergonomicznym, a jednocześnie opcja dostępna praktycznie dla każdego gospodarstwa domowego, ze względu na różne możliwości odprowadzenia przeczyszczonego ścieku.
• Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna – jest to bliźniacza siostra oczyszczalni biologicznej, którą ze względu na chemiczny dodatek neutralizujący fosforany można montować we wszystkich aglomeracjach.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW