Gozdnica

Twoje miasto ...

Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest w 2018 roku


Gmina Gozdnica w 2018 roku po raz drugi otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania: „Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gozdnica w 2018r.”.
WFOŚiGW w Zielonej Górze realizuje Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Z otrzymanej dotacji zostaną zdemontowane pokrycia dachowe zawierające azbest z budynków gospodarczych łącznie o pow. 1344 m2. Wszystkie prace zostaną wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW