Gozdnica

Twoje miasto ...

Ulica Matejki ukończona

Zakończyła się przebudowa ulicy Matejki. Wartość inwestycji wraz z projektem i nadzorem inwestorskim to 444.620,00 złotych, w tym 189.496,00 złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW