Gozdnica

Twoje miasto ...

Edukacja bez barier - równy dostęp do edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci w Gminie Gozdnica

W ramach projektu odbędą się:

1. Dodatkowe zajęcia dla dzieci:
• Indywidualne zajęcia z logopedą ,
• Indywidualne zajęcia z pedagogiem z elementami socjoterapii ,
• Indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, Indywidualna gimnastyka korekcyjna ,
• Zajęcia teatralne z elementami teatroterapii ,
• Zajęcia plastyczne z elementami arteterapii ,
• Zajęcia rytmiczno - taneczne z elementami muzykoterapii ,
• Zajęcia instrumentalno – wokalne.

2. Kursy i szkolenia doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli:
• Kurs doskonalący: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym. Co jest normą, a co nie?
• Kurs doskonalący: Dziecko przedszkolne - diagnozowanie potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych
• Szkolenie TIK - wykorzystanie "magicznego dywanu" w edukacji przedszkolnej

3. Zatrudnienie dodatkowej kadry:
• Asystent - będzie pełnił opiekę nad dziećmi, pomagał w codziennych czynnościach i pracy przedszkola.

4. Remont korytarza na parterze, (pomieszczenie przed szatnią). Remont zakłada likwidację progów przy drzwiach wejściowych do przedszkola i do szatni. Usunięte zostaną progi betonowe. Wyrównane zostaną różnice w poziomach powierzchni podłogowych pomiędzy pomieszczeniami w korytarzu i szatni przedszkolnej. Dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych powiększone zostanie wejście do szatni przedszkolnej z możliwością wjazdu dzieci na wózkach. W korytarzu wejściowym położone zostaną płytki antypoślizgowe.
5. Zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć: zestaw mebli do całkowitego wyposażenia jednej sali, tablica multimedialna w formie „magicznego dywanu” z oprogramowaniem, mikroskop „jajo”- mikroskop i kamera w jednym, z możliwością podłączenia do komputera, odtwarzacz CD, głośnik mobilny, stolik z instrumentami oraz inne.
Większość zadań przed realizacją.
Czas realizacji projektu: od 2018-09-01 do 2019-08-31
Kwota dofinansowania: 145 197,85
STOP KLATKA Z REALIZACJI PROJEKTU

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW