Gozdnica

Twoje miasto ...

Przebudowa targowiska miejskiego

Gmina Gozdnica zakończyła zadanie „Przebudowa targowiska miejskiego w Gozdnicy”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” ma na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska miejskiego.
Przebudowano istniejące targowisko – wybudowano nowe zadaszone wiaty wraz ze stołami, wyłożono kostkę brukową na całej powierzchni targowiska, wyremontowano toalety i zamontowano latarnie solarne. Przy wejściu na targowisko wybudowano nową bramę wjazdową.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW