Gozdnica

Twoje miasto ...

Czyszczenie ostatnich fragmentów sieci wodociągowej.

W dniach od 25 października do 4 listopada br.

Wymiana słupów elektrycznych

Przy ulicach Kościelnej i Matejki kończą się prace związane z wymianą siedmiu starych słupów energetycznych niskiego n

Wigilia na Plebanii 11.12.2016r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gozdnicy

Miesiąc zdrowia psychicznego w powiecie żagańskim

Skorzystaj z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów. 27 października 2016 r.- 26 listopada 2016r.

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miasta Gozdnica

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XXII sesję Rady Miasta Gozdnica VII kadencji, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2016r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gozdnicy.

O G Ł O S Z E N I E

W  związku z koniecznością realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032” Gmina Gozdnica  przekazuje w załączeniu ankietę dot. materiałów zawierających azbest.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Gozdnica  informuje, że zamierza przedłożyć pod obrady Rady Miasta Gozdnica projekt uchwały w sprawie uchwalenia „programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy o statusie miejskim Gozdnica na lata 2017-2032”.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Gozdnica informuje, że w dniu 22 listopada 2016r. o godz. 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gozdnicy odbędą się konsultacje  projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017rok.

Regulacja studzienek

Firma Eurovia, wykonawca remontu dróg miejskich, przystąpiła do regulacji wysokości studzienek kanalizacyjnych oraz wo

Podsumowanie kampanii edukacyjnej pn.: ”Mądrze kupujesz i segregujesz- odpady redukujesz”

Strony

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Internetové vizitky obcí česko-polského příhraničí

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW