Gozdnica

Twoje miasto ...

Przerwa w dostawie wody 02 i 03 września 2016r.

Zarząd Gozdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

Postanowienie komisarza wyborzczego w Zielonej Górze

Problemy z utrzymaniem czystości

W dzisiejszych czasach utrzymanie czystości, czy terenów zielonych nie stanow

Co nam daje czyszczenie wodociągów?

Magistrala łącząca Stację Uzdatniania Wody położoną na lotnisku ze zbiornikie

Narodowe czytanie - 03.09.2016r.

Mała rzecz a cieszy - część 6

Czas na drogę wojewódzką nr 350

XVIII MIĘDZYNARODOWY RAJD GÓRSKI EUROREGIONU„NYSA” „KARKONOSZE 2016”

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

W oparciu o art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 ) oraz zgodnie z art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. ( Dz. U. z 2015r., poz. 139) i § 19 ust.

POSIŁKI DLA DZIECI

Informuję, iż w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017 z dniem 01 września 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdnicy można już składać wnioski o sfinansowanie obiadów dla dzieci w stołówkach: szkolnej

Strony

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Internetové vizitky obcí česko-polského příhraničí

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW