Gozdnica

Twoje miasto ...

Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Ceramików 25, 68-130 Gozdnica

Kierownik: Teresa Kurzepa

Telefon: (+48 68) 360 10 15

Fax: (+48 68) 360 19 75 lub (+48 68) 360 10 76

E-mail: biblioteka@gozdnica.pl

www: brak

Godziny pracy: poniedziałek 900 - 1600,
wtorek - piatek 1100 - 1800

Dom Kultury

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW