Gozdnica

Twoje miasto ...

Zespół Szkolno - Przedszkolny

Adres: ul. Młyńska 1, 68-130 Gozdnica

Dyrektor: Dorota Czajkowska

Telefon: (+48 68) 360 10 67

Fax: (+48 68) 360 10 67

E-mail: szkola@gozdnica.pl

wwwhttp://spgozdnica.edupage.org

Godziny pracy: od poniedziału do piątku w godz.  730 - 1530

Szkoła Podstawowa

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW