Gozdnica

Twoje miasto ...

Urząd Miejski

Adres: ul. Ceramików 2,68-130 Gozdnica

Burmistrz: Krzysztof Jarosz

Telefon: (+48 68) 360 10 76

Fax: (+48 68) 360 10 76

E-mail: urzad@gozdnica.pl

www: www.gozdnica.pl

BIP: www.bip.gozdnica.pl/

Godziny pracy: od poniedziału do piątku, 700 - 1500

Urząd

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW