Gozdnica

Twoje miasto ...

10. lecie Gimnazjum Publicznego w Gozdnicy

Uroczyste obchody jubileuszu 10. lecia Gimnazjum Publicznego w Gozdnicy

Uroczyste obchody jubileuszu 10. lecia Gimnazjum Publicznego w GozdnicyPiątek 29 maja 2009 r. był szczególnym dniem dla społeczności gimnazjalnej, w tym to właśnie dniu odbyła się uroczystość z okazji 10. lecia powstania Gimnazjum Publicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Obchody zapoczątkowała uroczysta msza św. celebrowana przez Proboszcza Parafii pw. Św. Wawrzyńca Jana Kubicę. Uroczystości i przemarszowi do kościoła na mszę św. towarzyszył akompaniament orkiestry dętej. Po mszy wspaniały korowód złożony z uczniów, nauczycieli, rodziców, władz miejskich, zaproszonych gości i orkiestry dętej przemaszerował do Domu Kultury na dalsze obchody jubileuszu. Dyrektor Gimnazjum pani Elżbieta Serwatka przywitała zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów i rodziców. Szczególnie ciepłe słowa skierowała pod adresem założycielki i inicjatorki tradycji szkolnych – pierwszej dyrektor pani Aleksandry Kalety.

Więcej informacji znajduje się w załączniku.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW