Gozdnica

Twoje miasto ...

Arkusz danych o regionie

 1. DOBRA I URZĄDZENIA TURYSTYCZNE W GOZDNICY
  1. walory wypoczynkowe

   Rezerwat przyrody „Żurawie bagno”, wyrobiska pokopalniane, lasy, stawy, glinianki – sztuczne zbiorniki wodne.

  2. walory krajobrazowe

   Rezerwat przyrody „Żurawie bagno”.

   Zabytki urbanistyki, budownictwa, architektury:

   • kościół ewangelicki z 1751 roku na cmentarzu,
   • kościół parafialny pod wezwaniem Św. Wawrzyńca jednonawowy z początku dwudziestego stulecia,
   • barokowy młyn wodny nakryty dachem mansardowym zbudowany w połowie XVIII wieku z kamienia i cegły,
   • dziewiętnastowieczne budynki mieszkalne w centrum miasta
  3. miejsca wydarzeń historycznych
   • szlak oficerów forsowania Nysy Łużyckiej,
   • największa liczba głosów w Polsce za przystąpieniem do Unii Europejskiej w referendum w 2004 roku
  4. imprezy o charakterze patriotycznym

   Obchody:

   • rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
   • rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
   • Święta Pracy,
   • rocznicy wyzwolenia Gozdnicy,
   • Święta Niepodległości
  5. ośrodki kultury
   • Dom Kultury, ul. Świerczewskiego 25, 68-130 Gozdnica,
   • Biblioteka Miejska, ul. Świerczewskiego 25, 69-130 Gozdnica
  6. miejsca imprez sportowych
   • stadion sportowy,
   • basen odkryty,
   • plac zabaw,
   • hala sportowa
  7. walory specjalistyczne
   • tereny zasobne w zwierzyną łowną – lasy, bagna,
   • tereny nadające się do uprawiania turystyki konnej – lasy
 2. DOBRA I URZĄDZENIA TURYSTYCZNE KOMPLEMENTARNE
  1. sieć transportowa: sieć drogowa
  2. środki transportu: komunikacja autobusowa, trzy przystanki autobusowe: ul. Żagańska, ul. Świerczewskiego, ul. Wojska Polskiego
  3. baza noclegowa:
   • budynek Szkoły Podstawowej w okresie wakacji,
   • pole biwakowe – teren boiska sportowego ul. Robotnicza,
   • hotel do remontu – teren boiska sportowego ul. Robotnicza
  4. baza żywieniowa:
   • Bar „Henio” ul. Świerczewskiego 25
   • Bar „Carno” ul. Świerczewskiego 16
   • Współpraca Domu Kultury z firmą cateringową
  5. baza towarzysząca:
   • pływalnia – basen miejski
   • kąpieliska niestrzeżone
   • ścieżki edukacyjne
 3. USŁUGI TURYSTYCZNE
  1. podstawowe:
   • usługi medyczne w ośrodku zdrowia – stomatolog, lekarz ogólny, pielęgniarki, ginekolog, laryngolog, chirurg
   • dwie apteki: ul. Kościelna, ul. 1 – go Maja
   • usługi kosmetyczne – trzy zakłady fryzjerskie z dodatkowymi usługami, solarium
   • usługi gastronomiczne

    Bar Caro- śniadania, obiady, kolacje, napoje (zimne, gorące, alkoholowe)
    Bar Henio- napoje (zimne, gorące, alkoholowe), bilard, automaty gier
    Serafin – firma cateringowa

   • usługi finansowe – Bank Spółdzielczy bez bankomatu
   • różne

    kafejka internetowa – Dom Kultury,
    stacja paliw ul. 1-go Maja
    miejsca parkingowe – niestrzeżone ( Market Plus, ul. Kościelna; ul. 1-go Maja teren przy PKS; przy cmentarzu, ul. Wojska Polskiego).

   Sporządziły:

   Joanna Malinowska
   Arleta Skotnicka

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW