Gozdnica

Twoje miasto ...

Bory Dolnośląskie

Nowy projekt Borów Dolnośląskich

Informuję, ze od 1 czerwca Fundacja Bory Dolnośląskie rozpoczyna realizację kolejnego projektu. Będzie to projekt szkoleniowy dla osób zainteresowanych przedsiębiorczością społeczną. Proszę o rozpowszechnienie tej informacji w Państwa gminach i urzędach poprzez zamieszczenie załączonego pliku na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń.

Za pomoc w rekrutacji serdecznie dziękuję.

Mariusz Leszczyński
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Bory Dolnośląskie

Rekrutacja

Zaproszenie do udziału w KONKURSIE KULINARNYM

Bory Dolnośląskie - LogoStowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków kuchni regionalnej do udziału w konkursie kulinarnym.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Borów Dolnośląskich w tym do właścicieli Gospodarstw Agroturystycznych, pensjonatów i innych obiektów noclegowych, do restauratorów, lokalnych rzemieślników i sklepikarzy, osób zajmujących się produkcją miodów, do przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich oraz do tych wszystkich, którzy chcą podzielić się z nami przepisami na kuszące swoim wyglądem, zapachem oraz smakiem i aranżacją potrawy i dania przygotowane na bazie wszechobecnych owoców lasu.

Ogłoszenie Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie

Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

 1. Operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
  • termin składania wniosków: 02.04.2012r. – 30.04.2012r.
  • limit dostępnych środków - 917 000,00 zł
 2. Operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
  • termin składania wniosków: 02.04.2012r. – 30.04.2012r.
  • limit dostępnych środków – 360 000,00 zł
 3. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”
  • termin składania wniosków: 02.04.2012 r. – 30.04.2012r.
  • limit dostępnych środków: 579 151,55 zł
 4. Operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania„Odnowa i rozwój wsi”
  • termin składania wniosków:  02.04.2012 r. – 30.04.2012 r.
  • limit dostępnych środków – 1 115 198,76 zł

Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz.9.00-16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie: www.bory.org.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl, na stronie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Dodatkowo informacji udziela : Dyrektor Biura LGD – Mariusz Leszczyński, tel. 68 377 47 17

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oryginalne ogłoszenie znajduje się w załączniku poniżej.

Ogłoszenie Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie

Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Pełna informacja znajduje się w załączniku poniżej.

Konkurs fotograficzny

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu organizują konkurs fotograficzny Pocztówka z Borów Dolnośląskich.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 września 2011 r. podczas Święta Grzybów.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku poniżej.

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Pełna informacja znajduje się w załączniku poniżej.

Sprawozdanie z „Trzeciego Festiwalu Pieśni Ludowych w Borach Dolnośląskich”

Trzeci Festiwal Pieśni Ludowych w Borach DolnośląskichW niedzielę 14 listopada 2010 r. w Domu Kultury w Gozdnicy odbył się Trzeci festiwal pieśni ludowych w Borach Dolnośląskich. W tym roku udział w festiwalu wzięło 8 zespołów ludowych z gmin należących do Lokalnej Grupy Działania Bory Dolnośląskie. Zespoły oceniało czteroosobowe jury, które tworzyli: Zdzisław Płaziak – Burmistrz Miasta Gozdnica, Elżbieta Serwatka – emisja głosu , logopeda – Dyrektor Gmimnazjum Publicznego w Gozdnicy, Wiesław Bochenek – ocena treści literackich, Margitta Schlabitz – przedstawiciel partnerskiej Gminy Hähnichen. Obrady jury wspierał Pan Ryszard Klisowski – Wójt Gminy Przewóz.

Festiwal otworzyła Dyrektor Domu Kultury w Gozdnicy – Joanna Malinowska, która przywitała wszystkich zaproszonych gości, zespoły oraz publiczność. Następnie Ryszard Klisowski – Wójt Gminy Przewóz złożył podziękowanie na ręce Burmistrza Miasta Gozdnica za okazaną pomoc podczas usuwania skutków tegorocznej powodzi w gminie Przewóz. Burmistrz Miasta Gozdnica przekazał Miejskiej Bibliotece Publicznej 16 tomów Dzieł Zebranych Jana Pawła II, które odebrała Kierownik Biblioteki Teresa Kurzepa.

Jako pierwsi na festiwalu wystąpili zeszłoroczni laureaci „Lasowianie” z Pieńska, tworząc wspaniałą atmosferę imprezy.

Jury wyróżniło zespół „Miodniczanki” z Miodnicy, III miejsce zajął zespół „Krokus” z Lipnej, II miejsce zespół „Żarki” z Żarek Średnich, I miejsce w tegorocznym festiwalu wyśpiewał zespół „Nad Kwisą” z Osiecznicy. Za najlepszego muzyka imprezy jury uznało członka zespołu „Straszowianki”, a za najlepszy tekst i wykonanie pieśni o Borach Dolnośląskich został wyróżniony zespół „Małomiczanki”.

Podczas festiwalu odbyło się także podsumowanie Konkursu na produkt lokalny z Borów Dolnośląskich. Zaproszone zespoły jak i mieszkańcy Gozdnicy mogli degustować pyszne, domowe wyroby naszych lokalnych przedsiębiorców, co uświetniło imprezę. Za zorganizowanie i prowadzenie już trzeciej edycji Festiwalu Pieśni Ludowych w Borach Dolnośląskich Dyrektor Domu Kultury Joanna Malinowska otrzymała  wyróżnienie od Burmistrza Gozdnicy. Całość imprezy przebiegała w miłej, iście ludowej atmosferze. Kolejny Festiwal już za rok, na który już teraz serdecznie zapraszamy.

Wyniki konkursu na Produkt Lokalny z Borów Dolnośląskich można znaleźć na stronie www.borydolnoslaskie.org.

Krótki film z festiwalu można zobaczyć pod adresem www.luzyce.info/index.php/zgorzelec/2854-w-gozdnicy-na-ludowo.html

Lubuski Klub Czystego Biznesu

Fundacja Bory Dolnośląskie zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa do uczestnictwa w Lubuskim Klubie czystego Biznesu.

Firmy uczestniczące w programie są zrzeszone w Klubach Czystego Biznesu działających na terenie całej Polski. Obecnie w Polsce funkcjonuje 16 Klubów Czystego Biznesu, które zrzeszają około 500 firm. Każdy klub ma swojego opiekuna - Koordynatora, którego zadaniem jest utrzymywanie stałego kontaktu z członkami w celu pomocy w korzystaniu z oferty programu.

Uczestnicząc w klubie Czysty Biznes otrzymujesz:

 • dostęp do informacji nt. ochrony środowiska poprzez Centrum Informacji Ekologicznej,
 • pomoc doradczą w kwestiach związanych z ochroną środowiska,
 • wstępny oraz okresowy przegląd ekologiczny firmy,
 • pomoc w tworzeniu polityki środowiskowej firmy,
 • możliwość udziału w seminariach i warsztatach,
 • miesięcznik Programu "Biuletyn Czysty Biznes",
 • możliwość udziału w projektach partnerskich i sieci firm Programu Czysty Biznes.

Uczestnicząc w klubie Czysty Biznes zobowiązujesz się do:

 • przejścia przez wstępny oraz okresowe przeglądy ekologiczne firmy,
 • stworzenia polityki środowiskowej firmy,

Aby zapisać się do klubu Czysty Biznes:

Należy skontaktować się z lokalnym koordynatorem najbliższego Klubu Czysty Biznes. Po podpisaniu deklaracji nabierasz prawa do korzystania z oferty Programu Czysty Biznes.

Kontakt: Jolanta Marciniak Tel. 721 266 588, e-mail: j.marciniak@borydolnoslaskie.org

Więcej informacji o programie:  www.czystybiznes.pl

W załączniku poniżej znajduje się deklaracja oraz ulotka reklamowa.

Zaproszenie na seminarium

Bory DolnośląskieDolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu serdecznie zaprasza i zachęca do uczestnictwa w seminarium poświęconemu realizacji osi 4 PROW, które odbędzie się  25 czerwca 2010 r. w sali konferencyjnej DODR we Wrocławiu (bud. B-1) W ramach seminarium omówione zostaną także aktualne informacje dotyczące różnicowania w kierunku działalności nierolniczej i mikroprzedsiębiorczości oraz zasad rozliczania tych wniosków.

Uczestnikami mogą być wszyscy zainteresowani z obszaru działalności LGD Bory Dolnośląskie.

Szczegółowy program znajduje się w załączniku poniżej.

Zgłoszenia trzeba kierować do 23 czerwca 2010 r. na adres ryszard.targosz@dodr.pl.

1% podatku na działalność Fundacji Bory Dolnośląskie

Wypełniając tegoroczny PIT sam możesz wybrać szlachetny cel, który wspomożesz przekazując 1% należnego fiskusowi podatku.

Pomagając Fundacji Bory Dolnośląskie wspierasz:

 • Rozwój gospodarczy, społeczny i turystyczny regionu jakim są Bory Dolnośląskie
 • Pobudzasz inicjatywy społeczne, kulturowe i przyrodnicze mieszkańców
 • Integrujesz mieszkańców oraz budujesz ich wspólną tożsamość
 • Chronisz wartości historyczne, kulturowe, urbanistyczne, przyrodnicze i krajobrazowe
 • Rozwijasz edukację, oświatę i wychowanie
 • Wspierasz integrację społeczną oraz działania na rzecz rynku pracy i osób wykluczonych społecznie
 • Rozwijasz i promujesz wolontariat

Więcej informacji znajduje się w załączniku poniżej.

Stránky

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW